HOME < PRAKTIJK < GEBIEDEN
GEBIEDEN

Zevenhuizerplas

De Zevenhuizerplas is een door zandwinning kunstmatig aangelegd Nederlands meer ten oosten van de rivier de Rotte. Het doet dienst als recreatieplas en samen met de directe omgeving vormt het een recreatiegebied. Het water maakt deel uit van het Recreatieschap Rottemeren.

Zevenhuizerplas
Deze is bij de Zevenhuizerplas genomen aan de Zuidzijde. Je gaat het wandelpad langs en dan naar links waar een schuur staat van de gemeente. Daar maak ik heel graag foto's. Het is daar wat ruig. Die dag waren er mooie wolkenluchten. Fotograaf: Marieke Schouten-Ruis
Delen

De Zevenhuizerplas valt grotendeels onder de gemeente Rotterdam, alleen het meest westelijke gedeelte behoort toe aan de gemeente Zuidplas. De Zevenhuizerplas ligt ten oosten van buurtschap Oud Verlaat (gemeente Zuidplas), ten noorden van de Rotterdamse wijk Zevenkamp, ten westen van de Rotterdamse wijk Nesselande en ten zuiden van het dorp Zevenhuizen. Aan dit dorp dankt het zijn naam.

Aanleg en inrichting
De plas is in de jaren zeventig aangelegd en werd opgeleverd in 1978. Het zand dat er oorspronkelijk lag, is gebruikt bij bouwprojecten in de omgeving, zoals voor het opspuiten van grond voor de bouw van de Rotterdamse wijk Zevenkamp. Vervolgens is de directe omgeving ingericht als recreatiegebied, er zijn wegen, fietspaden en twee stranden aangelegd. De stranden verschillen van grootte, het kleine strand aan de kant van Ommoord bestaat uit een smal zandstrand, een brede strook gras en een naaktstrand. Hier is geen bebouwing, wel staat er ’s zomers een mobiel verkooppunt voor snacks. Het grote strand ligt aan de kant van de Rotte, aan de Strandweg. Hier is bebouwing in de vorm van een restaurant. Het strand is hier breder en langer. Het grootste strand ligt aan de oostkant en grenst aan de wijk Nesselande. In de Zevenhuizerplas is een gebied afgezet voor baders zodat deze niet gehinderd worden door watersporters. Deze kunnen hier windsurfen, kanoën, zeilen, duiken en roeien.

Aanpassingen
De Zevenhuizerplas is door aannemer Boskalis in de periode 2000–2003 verdubbeld in grootte. Er is opnieuw zand gewonnen omdat dit nodig was voor de bouw van de Rotterdamse woonwijk Nesselande direct naast de Zevenhuizerplas. Tijdens deze fase ontstond er tijdelijk een grote Zevenhuizerplas en een kleine Zevenhuizerplas. Beide plassen werden gescheiden door een dam. De kleine Zevenhuizerplas was de plaats van zandwinning. Hierbij kwam ook klei vrij. De klei is in de grote Zevenhuizerplas gebracht om deze minder diep te maken. Na voltooiing van de werkzaamheden is de dam weggehaald waardoor de vergrote Zevenhuizerplas ontstond. Ook is er een nieuw, zeer lang strand aangelegd.

Waterkwaliteit
Omdat de Zevenhuizerplas tot grote diepte is uitgegraven, loopt de temperatuur van het water in de zomer slechts beperkt op. In deze plas komt maar sporadisch blauwalg voor.

Ideaal voor

De Zevenhuizerplas is met de fiets vanuit Capelle aan den IJssel in een kwartier te doen. Het is er heel weids en daarom heb je fraai zicht op de luchten om je heen. Natuurlijk vallen ook de talrijke vogels op. Er staan bankjes genoeg om even uit te rusten. Er lopen fietspaden langs de Zevenhuizerplas.

Bij fraai weer laat het gebied zich van zijn beste kant zien, hoewel ik donkere luchten en onweersbuien ook niet schuw. Je vindt wel een plekje waar je droog staat. Of anders is er bij de Zevenhuizerplas ook nog een winkelcentrum, waar je even naar toe kan gaan.

De roofvogels , de koekoek in oude bomen, die ze hebben laten staan, net zo lang totdat ze omvallen. Jaren geleden waren er wel vijftig dode bomen en  nu ongeveer twintig. Aan de westkant van de Zevenhuizerplas ligt dit mini bos met waterplanten, biezen. De kleine dodaars zie ik er ook weleens en lepelaars. De ijsvogel en de roerdomp zijn er ook. Door het minibos loopt een klein paadje met wuivende rietplanten en heel veel muggen, vogels, zoals de kwikstaart, rietzangers en verschillende soorten eenden en soms zwarte zwanen. Er lopen daar nogal wat vogelaars. Leuk om een praatje met ze te maken. In het begin, toen de Zevenhuizerplas net was ontgonnen, lag er nog veel braakliggend terrein omheen. Daar groeiden en bloeiden heel veel bloemen en planten, zoals de kamille, klaproos, distels, wilde bramen enzovoorts.

Beste plekken

'Minibosje' aan de westkant van de plas.

Interessante soorten binnen het gebied

waterral, krakeend, tafeleend, dodaars, woudaap, baardman, torenvalk, bruine kiekendief

Op de kaart

Deel dit artikel

Facebook icon Twitter icon Google plus icon

0
REACTIES
BEKIJK REACTIES en PLAATS UW REACTIE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *