Menu

Onderdeel van Pixfactory
Jelger Herder (Alkmaar, 1980) is een professioneel natuurfotograaf woonachtig in Wijchen. Jelger is al van jongs af aan geïnteresseerd in de natuur. In 2002 schafte hij zijn eerste digitale camera aan en een passie was geboren. Zijn foto’s worden veelvuldig gepubliceerd in boeken, tijdschriften, kranten, brochures en recent op een serie Nederlandse postzegels.

Jelger heeft een voorliefde voor koudbloedige gewervelden. Na zijn studie Biologie (MSc Ecologie aan de VU) is Jelger sinds 2006 werkzaam voor RAVON. Hier zet hij zich met passie in voor de bescherming van de Nederlandse soorten reptielen, amfibieën en zoetwatervissen. De kennis uit zijn werk komt van pas bij het fotograferen, waar timing, kennis over habitat en gedrag cruciaal zijn.

Voor zijn foto’s gaat hij verder dan enkel registrerende opnamen. Veel tijd wordt besteed aan de voorbereiding; wanneer en waar is iets te verwachten? Jelger probeert ook gedrag, leefomgeving, interacties en het spanningsveld tussen natuur, bescherming, recreatie en beheer vast te leggen. Juist het vastleggen hiervan kost zeer veel tijd en energie maar als het lukt geeft dat een grote voldoening.