Menu

Onderdeel van Pixfactory
Als zoon van een ‘woudloper’, kwam natuur bij Karl Van Ginderdeuren (1984) dagelijks aan bod. Als kind ervoer hij reeds alles wat je daarin kan zien, horen, voelen en ruiken. Zo ontwikkelde hij een sterke voorliefde voor moeilijk waar te nemen zoogdieren. Uren lang turen, sluipen en wachten. Vaak op dieren die nooit kwamen opdagen.
Later kwam de fotografie waarvan de techniciteit hem sterk prikkelde. Het besluipen, met de telelens op de rug, maakte gaandeweg vaker plaats voor highspeed-fotografie en cameraval fotografie.